Digitale bouwaanvraag

Het is voor professionelen verplicht om de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal in te dienen. Iedereen die met een architect werkt, zal dus een digitale bouwaanvraag indienen. Wie niet met een architect werkt, mag zijn aanvraag ook digitaal indienen, maar dit is niet verplicht.

De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt die procedure, die verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren. Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld door digitaal te werken.

Een digitale bouwaanvraag indienen kan via het omgevingsloket (digitaal loket) van de Vlaamse overheid.

Voordelen van een digitale bouwaanvraag:

De digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning zullen het papierwerk bij zowel de aanvrager als de gemeente sterk verminderen.

U hoeft dezelfde informatie nog slechts één keer te geven. U moet uw dossier niet meer in meerdere exemplaren indienen.

U kunt op elk moment van de dag uw aanvraag indienen en niet meer enkel tijdens de openingsuren van de gemeentediensten.

Via het digitaal loket kunt u uw aanvraag continu raadplegen en opvolgen, dus ook van thuis uit. U kunt op elk moment de status van uw dossier nakijken. Zo weet u altijd in welke fase uw dossier zich bevindt

Ook de beslissing verloopt digitaal. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via e-mail.

Voorwaarden

Iedereen die met een architect werkt, moet een digitale bouwaanvraag indienen.

Procedure

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een token. Extra software is niet vereist.

U surft naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse overheid, met je elektronische identiteitskaart. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen.

Uitzonderingen

Wie niet met een architect werkt, mag zijn aanvraag digitaal indienen, maar dit is niet verplicht.

Contactinformatie