Discriminatie op de huurmarkt? Meld het ons!

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even makkelijk. Uit onderzoek blijkt dat heel wat kandidaat-huurders af te rekenen krijgen met discriminatie. In bepaalde gevallen worden zij geweigerd omdat ze steun krijgen van het OCMW, omdat ze van vreemde origine zijn of omdat ze een beperking hebben.

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden.

 Er bestaan verschillende soorten van discriminatie:

  • Directe discriminatie (bijvoorbeeld: enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bijvoorbeeld: geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bijvoorbeeld: vooroordeel: geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bijvoorbeeld: verhuurder vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een beperking

Meent u het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan zult u daarvan een bewijs moeten leveren. Beschikt u over duidelijke e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat u werd gediscrimineerd, dan is het aan de verhuurder om deze te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

U kunt een melding van discriminatie doen bij het woonloket. Het woonloket onderneemt voor u de nodige stappen zodat de zaak behandeld kan worden door UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Voor meer info kunt u terecht bij het woonloket van de gemeente via huisvesting@kortenberg.be of 0471 85 03 77.

Contactinformatie