Echtheid van een eSignFlow-document verifiëren

De documenten (attesten, ...) die u bij de gemeente of het Welzijnshuis aanvraagt en die u digitaal ontvangt, worden afgeleverd met een zogenaamde 'digitale handtekening'. Deze digitale handtekening staat garant voor de echtheid van het document - het document is dan een 'rechtsgeldig elektronisch ondertekend document'.

De digitale handtekening is een verificatiecode bestaande uit 16 cijfers (4 groepjes van 4 cijfers). Aan de hand van deze code kan de persoon of de instantie aan wie u het aangevraagde document moet afleveren dus verifiëren dat het een echt document is, afgeleverd door de gemeente Kortenberg.

De echtheid van het document kan geverifieerd worden op de website https://code.esignflow.be/, door de verificatiecode in de daar voorziene velden in te vullen. Hierna moet de persoon die het document wenst te verifiëren zich ook nog kenbaar maken als rechtmatige ontvanger van het document. Dit kan door zich te identificeren met de eID (daarvoor is een kaartlezer nodig), of door gebruik te maken van het wachtwoord dat samen met de verificatiecode vermeld staat op het document.

Contactinformatie