Ecoscore

Het verkeer is een belangrijke bron van verontreinigende stoffen in ons milieu.

We kunnen als individu én als gezin zorgen voor minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot in het verkeer. Daar waar mogelijk kan er gekozen worden om het openbaar vervoer of de fiets te nemen. Indien het toch wenselijk is om de auto te gebruiken, kunt u een meer milieuvriendelijke rijstijl aannemen, maar u zou ook kunnen kiezen voor een milieuvriendelijke wagen.

We praten als het over auto's gaat, vooral graag over het model en de cilinderinhoud, maar hoe scoort een auto op het vlak van milieu? De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom de ecoscore. Voor elk wagentype en model werd via de ecoscore de impact op het milieu en het klimaat uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de wagen.

De ecoscore van een voertuig is te vinden op www.ecoscore.be. Op deze site kunt u de ecoscore van zowel nieuwe als van oude voertuigen vinden. Zo kunnen auto's gemakkelijk onderling met elkaar worden vergeleken.

De ecoscore houdt niet alleen rekening met de uitstoot van CO2, dat als broeikasgas het klimaat beïnvloedt, maar ook met emissies die een negatieve impact hebben op de gezondheid zoals fijn stof en stikstofoxiden. De ecoscore houdt ook - maar in mindere mate - rekening met de geluidshinder.

Wanneer een voertuig lager dan 50 scoort, wordt dit als zeer milieuonvriendelijk beschouwd. Een score van meer dan 70 duidt op een milieuvriendelijke wagen.

U kunt op deze website ook de brochure "De ecoscore, winst voor mens en milieu" downloaden. Hierin vindt u ook een overzicht van allerlei steunmaatregelen.

Verzamel dus alle gegevens over uw wagen en doe de test! Raadpleeg de site zeker voor u een nieuwe wagen aanschaft.