Een speedpedelec inschrijven

Alle speedpedelecs moeten:

Zonder officiële inschrijving en SP-nummerplaat mag u met een speedpedelec niet op de openbare weg rijden.

Voorwaarden

Wat is een speedpedelec?

Een speedpedelec behoort tot de categorie bromfiets (klasse B) en heeft:

 • een motor die ondersteuning biedt tot een snelheid van maximaal 45 km/uur
 • een maximaal vermogen van 4 kW.

Wat hebt u nodig om uw speedpedelec bij de DIV in te schrijven?

Het Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC). Dat is een document van de fabrikant waarop de volgende gegevens staan:

 • het voertuigidentificatienummer
 • de precieze technische kenmerken van het voertuig.

Een nieuwe of tweedehands speedpedelec kopen

Het originele inschrijvingsbewijs moet altijd bij de fiets blijven.

Een nieuwe speedpedelec kopen in België

 • Ga na of de verkoper u een gelijkvormigheidsattest kan bezorgen als u de speedpedelec aankoopt. Dat attest hebt u nodig om de speedpedelec bij de DIV in te schrijven.
 • Kan de verkoper het gelijkvormigheidsattest niet bezorgen? Dan kunt u uw speedpedelec niet inschrijven bij de DIV en mag u zich met de speedpedelec niet verplaatsen op de openbare weg.

Een nieuwe speedpedelec kopen in een andere EU-lidstaat

 • Ga na of de verkoper u een gelijkvormigheidsattest kan bezorgen als u de speedpedelec aankoopt. Daarnaast moet u ook bij de douane langsgaan voor het vignet 705 dat aan uw aanvraag tot inschrijving wordt toegevoegd.
 • Kan de verkoper het gelijkvormigheidsattest niet bezorgen? Dan kunt u uw speedpedelec niet inschrijven bij de DIV en mag u zich met de speedpedelec niet verplaatsen op de openbare weg.

Een tweedehands speedpedelec kopen in België
Vraag om het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest bij de vorige eigenaar. Met die documenten kunt u terecht bij bepaalde Bpostkantoren.

Een tweedehands speedpedelec kopen in het buitenland (binnen de EER)
Als er een Europees goedkeuringsnummer (rubriek K op het buitenlands inschrijvingsbewijs) aanwezig is, moet u het gelijkvormigheidsattest en het buitenlands inschrijvingsbewijs aan de vorige eigenaar vragen. Daarnaast moet u ook bij de douane langsgaan voor het vignet 705 dat aan uw aanvraag tot inschrijving wordt toegevoegd. Hierbij moet u geen contact opnemen bij de dienst Homologatie. Als er geen Europees goedkeuringsnummer aanwezig is, moet u wel nog een validatieprocedure doorlopen:

 • Bezorg een kopie van het buitenlands inschrijvingsbewijs aan de dienst Homologatie via Fastlane.
 • Als alle vereiste gegevens beschikbaar zijn, bezorgt de dienst Homologatie u een validatiecertificaat.
 • Met het buitenlands inschrijvingsbewijs en het validatiecertificaat kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV.

Procedure

Om uw speedpedelec in te schrijven bij de DIV, moet u enkele stappen doorlopen:

1. Een gelijkvormigheidsattest bezitten

Voor elk geproduceerd voertuig levert de fabrikant aan de koper een gelijkvormigheidsattest af. Dat attest bewijst dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van het goedgekeurde voertuigtype en dat het voertuig voldoet aan de wetgeving die in de Europese Unie van toepassing was tijdens de productie. Bewaar dat document op een veilige plaats. Als bestuurder hoeft u dit attest niet op zak te hebben tijdens uw verplaatsingen.

Het gelijkvormigheidsattest zorgt er bovendien voor dat de bevoegde instanties van lidstaten voertuigen kunnen registreren zonder aanvullende technische documenten. Het attest wordt afgeleverd door de fabrikant op basis van een EU-typegoedkeuring.

 • Als u het gelijkvormigheidsattest hebt, kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV.
 • Als u geen gelijkvormigheidsattest hebt, moet u dat aanvragen bij uw verkoper of rechtstreeks bij de fabrikant.
 • Als u uw gelijkvormigheidsattest verloren hebt, kunt u een duplicaat aanvragen bij uw verkoper. Hij zal de fabrikant contacteren en u het duplicaat bezorgen. Met het duplicaat kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV. Op de voorzijde van het duplicaat moet het woord ‘duplicaat’ duidelijk zichtbaar zijn. Het tarief voor het duplicaat wordt door de fabrikant bepaald.

2. Een SP-nummerplaat aanvragen

De aanvraag van een SP-nummerplaat bestaat uit een aantal vaste stappen:

 • De verkoper (of invoerder) van de speedpedelec zorgt voor een preregistratie bij de DIV.
 • De verkoper van de speedpedelec bezorgt u het gelijkvormigheidsattest en de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier).
 • U kunt met uw aanvraag tot inschrijving (het roze formulier) en een kopie van uw gelijkvormigheidsattest terecht bij bepaalde Bpostkantoren. Bij welke kantoren u dat kan doen, vindt u op deze pagina. Als u uw speedpedelec verzekerd hebt, kan de verzekeraar – na overhandiging van het roze aanvraagformulier door Bpost – in uw plaats de aanvraag tot inschrijving en de kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar DIV.
 • Als u alle bovenstaande stappen doorlopen hebt, ontvangt u het inschrijvingsbewijs en de SP-nummerplaat van de DIV.

Regelgeving

Bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid

De regelgeving rond speedpedelecs is een gedeelde bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid.

 • De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speedpedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen bovendien in de Europese regelgeving.
 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het team homologatie zorgt ervoor dat speedpedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen.