Een verkeersspiegel voor betere zichtbaarheid

Een goede zichtbaarheid vanaf uw uitrit is van groot belang. Sommige inwoners vragen daarom aan het gemeentebestuur om een verkeersspiegel te plaatsen aan de overzijde van hun uitrit.

Het is best om na te gaan of u zelf maatregelen kunt treffen om de zichtbaarheid te verbeteren, zoals het inkorten of verwijderen van hagen of andere obstakels. Best parkeert u bij het toekomen achterwaarts, zodat u veilig voorwaarts kunt vertrekken.

Als blijkt dat er toch een spiegel nodig is ter hoogte van uw uitrit, kunt u zelf een spiegel aankopen en plaatsen op privaat eigendom.

Een verkeersspiegel door het gemeentebestuur aangekocht en geplaatst, komt al gauw op enkele honderden euro.

Uiteraard staan de dienst mobiliteit en de politie graag ter beschikking om advies op maat te verlenen.

Contactinformatie