Erasmus voor jonge ondernemers

Het 'Erasmus voor Jonge Ondernemers'-programma helpt nieuwe ondernemers de nodige vaardigheden te verwerven en hun bereik in Europa te vergroten door hen ervaring te laten opdoen bij een gastondernemer in een andere EU-lidstaat. Zo bevordert het programma het concurrentievermogen, de internationalisering en de groei van startende en bestaande kmo's in Europa.

Het programma biedt nieuwe ondernemers de mogelijkheid om gedurende een periode van minimaal één maand en maximaal zes maanden met een ervaren ondernemer in een andere EU-lidstaat samen te werken. Intermediaire organisaties helpen bij het zoeken naar geschikte partnerorganisaties in het buitenland. Bovendien voorziet het programma in praktische en financiële steun voor de nieuwe ondernemer.

Voorwaarden

Het programma stimuleert de deelname van:

  • aspirant- of nieuwe ondernemers
  • ervaren ondernemers.

Procedure

Nieuwe ondernemers en gastondernemers kunnen zich registreren op de website.

Bedrag

Het verblijf wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie.