Erfgoed

Maak gebruik van de linken om rechtstreeks naar het onderwerp van keuze te gaan.

Oude Abdij van Kortenberg

Abdij van Kortenberg

De Oude Abdij van Kortenberg is een prachtige plaats in de gemeente waar je volledig tot rust kan komen. Het oudste overblijvende deel van de vroeg 12de eeuwse benedictinessenabdij is de gotische spitsboogpoort aan de Minneveldstraat. Zij bevat nog de oorspronkelijke eikenhouten toegangspoort, beslagen met smeedijzeren banden en spijkers. Het zandstenen poortgebouw werd in de 18de eeuw en misschien ook nog in de 19de eeuw uitgebreid en verbouwd in baksteen. In de 19de eeuw was het een tijdlang in gebruik als gemeentehuis. In de abdij werd in 1312 het beroemde 'Charter van Kortenberg' ondertekend door Hertog Jan II.

Vanuit het Park van de Oude Abdij vertrek je voor een fikse wandeling via de buurt-en voetwegen in het Warandebos of volg je de bordjes van de Warandewandeling die je langs de mooiste plekken van Kortenberg en Everberg brengt. Je kan in de zomer ook uitrusten op het terras aan het abdijgebouw.
Openingsuren en activiteiten kan je vinden op de website van de Oude Abdij Kortenberg.

Oude Abdij van Kortenberg
Abdijdreef 22
02 757 20 22
info@oudeabdijkortenberg.be

 

Kasteel de Merode

kasteel van Merode

Het kasteel de Merode, ook Hof van Montenaken genoemd,  ligt in een prachtig gebied dichtbij het centrum van Everberg. Het bevindt zich op de plaats van een oudere waterburcht, die waarschijnlijk in de 14de eeuw werd gebouwd. De burcht was intussen geëvolueerd tot een renaissanceslot met ophaalbrug, torentjes en een neerhof en rond 1700 kwam het domein in het bezit van de familie de Mérode. Later kreeg de Franse architect F. Neuville opdracht om het kasteel grondig te verbouwen, het neerhof werd gesloopt, het waterslot bleef gedeeltelijk behouden maar kreeg een totaal nieuwe buitenarchitectuur in zandsteen.
Het kasteel en het domein is niet open voor het publiek, maar vanaf de Prinsendreef heb je een mooi uitzicht.
 In het bos aan de overzijde van het kasteel werd tussen 1840 en 1850 door graaf Amaury de Merode een ijskelder gebouwd die tot de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd. Vandaag wordt de ijskelder bewoond door verschillende soorten vleermuizen.  Aan de picknickplek kan je even uitrusten om dan van hieruit via de Warandewandeling de mooiste plekken van Everberg en Kortenberg te ontdekken.

 

Kerkgebouwen

Sint-Amanduskerk Erps-Kwerps

In de Sint-Amanduskerk van Erps hangen twee schilderijen van P.J. Verhaegen: de H. Barbara en de H. Donatus. Je kan van hieruit vertrekken via de bordjes van de Vliegtuigenwandeling om de mooiste plekken van Erps-Kwerps te ontdekken.

Sint-Amanduskerk Erps-Kwerps

Sint-Petruskerk Erps-Kwerps

In 1572 werd de Schelderomaanse Sint Petruskerk van Kwerps zwaar verwoest tijdens de godsdienstoorlogen en in 1586 werd ze heropgebouwd. De kerk heeft verscheidene mooie schilderijen, de mooiste kerkschatten van Kwerps waren schenkingen van de adellijke familie de Plaines die het Hof ter Brugge bewoonden. Hof ter Brugge is ook wel bekend als het ‘rattenkasteel’ uit een Nero-album van Marc Sleen.

Sint-Petruskerk Erps-Kwerps

Onze Lieve Vrouwkerk Kortenberg

In de kerk van Kortenberg staat een 17de eeuwse arduinen doopvont met koperen deksel, afkomstig uit de eerste kerk op de Curtenbergh (de bergkerk van de oorspronkelijke abdij). Onder de oude beelden treffen we een laatgotische madonna aan (+/-1500) met neogotische polyvhromie. De barokvoorstelling van Christus op de koude steen stond tot 1910 tegen de buitengevel. Het laatbarokke schrijnwerk met twee biechtstoelen werd in 1788 in Mechelen gemaakt, evenals de kerkmeestersbank van het rechtertransept.

Onze lieve vrouwkerk Kortenberg

Sint-Antoniuskerk van Meerbeek

In de doopkapel van de kerk van Meerbeek bevindt zich een vroegromaanse doopvont. Het is een kom van blauwe steen op 4 pijlers met elk een gebeeldhouwd mensenhoofd waartussen halfverheven versieringen met druiven en bladeren zijn aangebracht.
Van Pieter Jozef Verhaegen, hofschilder van Maria Theresia (18de eeuw) hangt hier een schilderij 'De Emmaüsgangers'. Op het Sint-Antoniusaltaar staat een 16de eeuws houten beeld van Antonius de Eremiet.
Aan het pastoriegebouw in de Sint-Antoniusstraat kan je via de bordjes van de Heuvelkantwandeling de mooiste plekken van Meerbeek ontdekken. 

Sint-Antoniuskerk Meerbeek

Sint-Martinuskerk Everberg

De kerk van Everberg is oorspronkelijk een Romaanse kerk. Het onderste gedeelte van de toren herinnert hieraan. De titel van Sint-Martinuskerk verwijst naar de oudste kerken in de streek.

Sint-Martinuskerk Everberg

 

Erfgoedhuis

Dit is slechts een greep uit het erfgoed dat Kortenberg te bieden heeft.
Wil je meer weten over het erfgoed in onze streek? Surf voor een volledig geschiedkundig overzicht van de gemeente Kortenberg naar  de webstek van het Erfgoedhuis dat u onder aan de pagina terug vindt.

 

 

Contactinformatie