Erfgoed Kortenberg

Onze Lieve Vrouwkerk Kortenberg
In de kerk van Kortenberg staat een 17de eeuwse arduinen doopvont met koperen deksel, afkomstig uit de eerste kerk op de Curtenbergh (de bergkerk van de oorspronkelijke abdij). Onder de oude beelden treffen we een laatgotische madonna aan (+/-1500) met neogotische polyvhromie. De barokvoorstelling van Christus op de koude steen stond tot 1910 tegen de buitengevel. Het laatbarokke schrijnwerk met twee biechtstoelen werd in 1788 in Mechelen gemaakt, evenals de kerkmeestersbank van het rechtertransept.

Foto abdij KortenbergAbdij
Het oudste overblijvende deel van de vroeg 12de eeuwse benedictinessenabdij is de gotische spitsboogpoort aan de Minneveldstraat. Zij bevat nog de oorspronkelijke eikenhouten toegangspoort, beslagen met smeedijzeren banden en spijkers. Het zandstenen poortgebouw werd in de 18de eeuw en misschien ook nog in de 19de eeuw uitgebreid en verbouwd in baksteen. In de 19de eeuw was het een tijdlang in gebruik als gemeentehuis. In de abdij werd in 1312 het beroemde 'Charter van Kortenberg' ondertekend door Hertog Jan II.