Registratie als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille

Om in het kader van de kmo-portefeuille opleidingen en/of adviesdiensten te kunnen verlenen aan kmo’s of zelfstandigen, moet u als dienstverlener geregistreerd zijn.

Voorwaarden

Om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille geregistreerd te kunnen worden, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u hebt een ondernemingsnummer
 • u hebt een rekeningnummer in SEPA-formaat (IBAN-rekeningnummer met BIC-code)
 • u bent zelf geen auditbureau
 • voldoen aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille-norm, een geheel van criteria op basis waarvan de geschiktheid van de dienstverlener wordt beoordeeld, onder meer:
  • duidelijkheid over welke activiteit u aanbiedt en welke niet
  • bewijs van ervaring met de diensten die u verleent
  • klantentevredenheid
  • kennis van de kmo-portefeuille
  • integriteit (de geldende regelgeving wordt nageleefd).

Procedure

U krijgt enkel toegang tot de beveiligde pagina’s van een dienstverlener als u het juiste gebruikersrecht hebt. Op de website van VLAIO leest u hoe u dat gebruikersrecht kunt krijgen. Pas als u over dat gebruikersrecht beschikt, hebt u toegang tot de tool waar u uw registraties kunt beheren.

Vraag uw registratie online aan voor de diensten (opleiding/ advies) waarin u actief wilt zijn als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. In de laatste stap van deze online aanvraag krijgt u een ‘verklaring op eer’. Die moet u ondertekenen en bezorgen aan kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Om geregistreerd te worden volgens de kmop-norm moet u als dienstverlener een audit doorlopen bij één van de aangestelde auditbureaus. Bij een geslaagde audit bezorgt het auditbureau een auditrapport aan VLIAIO en aan de dienstverlener. VLAIO registreert op basis van dat auditrapport de dienstverlener voor een periode van 5 jaar en bezorgt de dienstverlener het attest van registratie. De registratieperiode gaat in vanaf de datum van de registratie door VLAIO.
Bij een voorwaardelijk geslaagde audit stelt de auditor vast dat je als dienstverlener niet aan alle vereisten van de kmop-norm voldoet en zal je via een opvolgaudit moeten aantonen dat de tekortkomingen weggewerkt zijn.
Bij een niet-geslaagde audit stelt de auditor vast dat je als dienstverlener niet aan de minimumvereisten van de kmop-norm voldoet.

Een handleiding over de registratie als dienstverlener vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Bedrag

Kost

Er is geen standaardprijs per audit. Elk auditbureau bepaalt zelf zijn uurprijs.

De auditkosten kunnen niet gesubsidieerd worden met de kmo-portefeuille.

Uitzonderingen

Publieke dienstverleners (zoals onderwijsinstellingen) moeten geen audit doorlopen.