Registratie als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille

Om in het kader van de kmo-portefeuille diensten te kunnen verlenen aan kmo's of zelfstandigen moet u als dienstverlener geregistreerd zijn. Om een geregistreerde dienstverlener te worden, moet een dienstverlenend bedrijf aantonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is.

Voorwaarden

Om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille geregistreerd te kunnen worden, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u hebt een ondernemingsnummer
 • u hebt een rekeningnummer in SEPA-formaat (IBAN-rekeningnummer met BIC-code)
 • u bent zelf geen auditbureau
 • voldoen aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille-norm, een geheel van criteria op basis waarvan de geschiktheid van de dienstverlener wordt beoordeeld zoals:
  • Duidelijkheid over welke activiteit u aanbiedt en welke niet
  • Bewijs van ervaring met de diensten die u verleent
  • Algemene vereisten zoals het inzetten van de juiste competenties, een relevant aantal gepresteerde uren of dagen
  • Klantentevredenheidspeiling
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit: de geldende regelgeving wordt nageleefd

Procedure

De registratieprocedure duurt 4 tot 6 weken en verloopt volgens volgende stappen:

 • U meldt zich aan als dienstverlener in de kmo-portefeuille via de knop Login Dienstverleners. Om toegang te krijgen tot het loket van de dienstverleners moet u over de juiste rechten beschikken.
 • Geef in de applicatie aan in welke dienst (opleiding of advies) u wenst actief te zijn als dienstverlener. U moet hier ook een 'verklaring op eer' afleggen, die u kunt doormailen naar kmoportefeuille@vlaanderen.be. Per dienst waarvoor u zich wilt registreren, moet u online een registratieaanvraag indienen. Per online aanvraag moet u een verklaring op eer ondertekenen, die u aan de dienst moet bezorgen.
 • Om geregistreerd te worden volgens de kmo-portefeuille-norm moet u als dienstverlener een audit doorlopen bij een van de erkende auditbureaus. U moet zelf een auditbureau contacteren. Er is een audit voor:
  • Opleiding (eenmalige registratie voor alle soorten opleiding, geen registratie per soort opleiding)
  • Advies
  • Combinatie opleiding en advies (mogelijk in 1 audit)

Bij een geslaagde audit stelt de auditor vast dat u als dienstverlener voldoet aan de norm. Het auditbureau bezorgt het auditrapport aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het overhandigen van het auditrapport neemt ongeveer 4 weken in beslag.

 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen registreert op basis van dat auditrapport de dienstverlener voor een periode van 5 jaar en bezorgt de dienstverlener het attest van registratie.

Een handleiding over de registratie als dienstverlener vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voorwaardelijke registratie

Een beginnende dienstverlener die nog geen nuttige ervaring en feedback van kmo-portefuille-gebruikers kan bewijzen, kan een voorlopige registratie van 2 jaar krijgen na het doorlopen van een audit. Na 2 jaar wordt dan op basis van de opgedane ervaring door het auditbureau nagegaan of de registratie tot 5 jaar kan worden verlengd.

Verlenging van de registratie

Als de registratie is verstreken, moet u opnieuw een registratie aanvragen en dus opnieuw de volledige procedure doorlopen. Het is dus aan te raden dat u tijdig uw registratie laat verlengen. Het registratienummer dat u krijgt bij uw eerste registratie kunt u behouden wanneer u uw registratie laat verlengen.

Bedrag

Er is geen standaardprijs voor een audit, er wordt wel gewerkt met een standaarduurprijs van 150 euro.

Uitzonderingen

Publieke dienstverleners (zoals onderwijsinstellingen) moeten geen audit doorlopen.