Erkenning als ruimtelijke planner

Wie in Vlaanderen een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk uitvoeringsplan wil maken, moet geregistreerd zijn als ruimtelijk planner.

De Vlaamse overheid houdt een register van ruimtelijk planners bij.

Voorwaarden

Wilt u opgenomen worden in het register van ruimtelijke planners, dan moet u een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben.

De lijst van diploma's die in aanmerking komen, is vastgelegd.

Een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is met een Vlaams diploma, of een beroepserkenning of registratie in een ander Europees land, kunnen ook volstaan voor registratie.

Alleen natuurlijke personen kunnen geregistreerd worden als ruimtelijk planner. Uiteraard kan een rechtspersoon een (overheids)opdracht aannemen voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijk structuurplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar dan moet die rechtspersoon één of meer planners in dienst hebben die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van het plan.

Procedure

Aanvraag tot opname in het register

Als u geregistreerd wilt worden als ruimtelijk planner, kunt u dat via een online loket aanvragen. U meldt aan met uw elektronische identiteitskaart (eID) of een andere digitale sleutel (bv. itsme). In het loket laadt u een scan van uw diploma of gelijkwaardig bekwaamheidsbewijs op.

De gegevens en documenten die u op het loket invult of oplaadt worden bewaard met toepassing van de privacy-wetgeving. U kunt ze via hetzelfde loket ook steeds wijzigen. U kiest op het loket ook welke gegevens, behalve uw naam, vermeld worden in het register zoals dit op de website van het Departement Omgeving verschijnt.

Uw aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 45 dagen na ontvangst. Op het loket verschijnt een brief die bevestigt dat u opgenomen bent in het register, of een bericht waarin uitgelegd wordt waarom u niet geregistreerd kunt worden. U kunt de behandeling van uw aanvraag volgen op het loket. Als u een e-mailadres hebt ingevuld voor contact, dan ontvangt u op dat adres een automatisch bericht bij een wijziging. Vult u geen contactadres in, dan moet u zelf uw dossier op het loket nazien op wijzigingen.

De opname in het register geldt voor 3 jaar en is hernieuwbaar. U kunt zich op elk moment via het online loket ook laten uitschrijven uit het register van ruimtelijke planners.

Verlenging van de opname in het register

Wenst u na 3 jaar zonder onderbreking verder opgenomen te blijven in het register van ruimtelijk planners, dan moet u dat in principe 60 dagen voor de einddatum van de lopende registratie aanvragen. U kunt de verlenging aanvragen via het online loket.

De einddatum van de registratie is vermeld in het bericht van opname in het register, en kan ook online in het register nagezien worden.

Wie voldoet aan de voorwaarden maar niet tijdig een verlenging aanvraagt, kan een gewone nieuwe aanvraag doen.

Regelgeving