Erkenning als technicus brandbeveiligingsapparatuur

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur nodig als u werkzaamheden uitvoert aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen waarbij er een mogelijk risico op emissies bestaat.

Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie, de buitendienststelling, de controles op lekkages en de terugwinning van deze stoffen.

Download hier de lijst met erkende technici brandbeveiligingsapparatuur.

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur (certificaat van bekwaamheid)

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen.

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur.

Het bedrijf waarvoor de technicus werkt, moet ook een erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur hebben.

  Procedure

  U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

  STAP 1: behaal een Europees certificaat

  Wie als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen in een erkend opleidingscentrum. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. De inhoud van het theorie- en praktijkexamen is vastgelegd in bijlage bij verordening nr. 304/2008.

  Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici brandbeveiligingsapparatuur.

  Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat (certificaat van bekwaamheid). De opleidingsinstelling registreert uw certificaat ook in de Leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) van de Vlaamse overheid.

  STAP 2: registreer u voor de erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur via het zelfbeheerloket ‘Mijn VLAREL-erkenning’

  • U dient bij het loket aan te melden met uw eID. Zonder registratie kunt u niet aan de slag als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur.
  • Eens u een Europees certificaat hebt behaald en u zich geregistreerd hebt, ontvangt u een e-mail met uw erkenningsnummer en verdere info.

  U hebt al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

  STAP 1: registreer u voor de erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur via het zelfbeheerloket ‘Mijn VLAREL-erkenning’.

  STAP 2: bezorg een kopie van uw Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels via een melding van het gebruik van een erkenning in het erkenningenloket Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).

  Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van de afdeling GOP, versturen.

  Bedrag

  Als erkend technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

  • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 30 euro.
  • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Regelgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).