Erkenning en verplichtingen van uitzendbureaus en private arbeidsbemiddelingsbureaus

Uitzendbureaus die hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt willen aanbieden, hebben daarvoor een erkenning door het Vlaamse Gewest nodig.

Voorwaarden

De erkenning is vereist voor elk kantoor, ook als de maatschappelijke zetel van het hoofdbureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.

Private arbeidsbemiddelaars (selectiebureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, headhunters...) kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder dat ze daarvoor een erkenning moeten hebben.

Alle bedrijven die aan private arbeidsbemiddeling doen, ook als ze geen erkenning nodig hebben, moeten bij de uitoefening van hun activiteiten in het Vlaamse Gewest een aantal voorwaarden naleven. Uitzendbureaus moeten daarbovenop aan enkele specifieke bijkomende voorwaarden voldoen.

Die verplichtingen zijn bedoeld

  • ter bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers
  • ter voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector.

Procedure

Alle informatie over hoe u de (eerste of bijkomende) erkenning aanvraagt of overdraagt vindt u op Vlaanderen.be

Regelgeving

De Vlaamse overheid is bevoegd voor het regelgevende kader voor de private arbeidsbemiddeling.

De arbeidsrechtelijke aspecten van de uitzendarbeid zijn de bevoegdheid van de federale overheid.