Everzwijnen

Het aantal everzwijnen breidt zich jaarlijks uit in Vlaanderen. Daarom werd het Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning (REBO)-team opgericht binnen het nieuwe plan van aanpak van de Minister en onder toezicht van Agentschap voor Natuur en Bos. Het team heeft twee opdrachten, namelijk een lokaal meldingsnetwerk oprichten (early warning) en ondersteuning van everzwijnbeheer op het terrein (rapid response). Het doel van het oprichten van het meldingsnetwerk is informatie met betrekking tot everzwijnen (zichtmeldingen en eventuele schade…) te bundelen en zo snel mogelijk bij de lokale jager te krijgen. In dit meldingsnetwerk hebben alle belanghebbenden een plaats (jagerij, gemeentes, terreinbeherende organisaties, burgers,…).

Het REBO- team zal werken als contactpersoon voor alle belanghebbenden en heeft de taak ze met elkaar in contact te brengen. Zo kan men samen passende maatregelen uitwerken waar iedereen zich in kan vinden. De ondersteuning van everzwijnbeheer op het terrein bestaat eruit acties die voortvloeien uit het meldingsnetwerk te faciliteren, te coördineren en op te volgen. Ook de individuele lokale jager kan bij het REBO-team terecht met alle vragen over problemen met everzwijnen

Het REBO team is bereikbaar via telefoon: 02/553.12.69 en/of via email: everzwijn@vlaanderen.be.

Schade kan best ook geregistreerd worden via het e-loket van Natuur en Bos.

De gegevens ingegeven in meldpuntschade (zowel wroet-vraatschade als ongevallen) en de gegevens van afschot zijn samen te zien in de wildapp van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).