Financieel directeur

De financieel directeur zorgt voor:

 • het opmaken van de ontwerpen van het financieel meerjarenplan en van het jaarlijks budget
 • de boekhouding van de gemeente
 • het opmaken van de jaarrekening
 • het voeren van het thesaurie- en schuldbeheer van de gemeente
 • het vorderen van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de gemeente, op voorwaarde dat ze wettelijk en regelmatig zijn
 • het viseren van de uitgaven van de gemeente
 • het overhandigen van een financieel rapport aan het college van burgemeester en schepenen (elk kwartaal)
 • het overhandigen van een rapport betreffende de uitvoering van het budgethouderschap (zoals bepaald in het college) aan het college van burgemeester en schepenen (elk jaar)
 • de administratieve organisatie en het opzetten van de interne controleprocedures aangaande de materies die tot zijn bevoegdheid behoren.
 • het controleren van de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten
 • het controleren van de inventarisatielijsten van de activa

Openingsuren

Maandag 3-05-2021van 09 u. tot 12 u.
Dinsdag 4-05-2021van 09 u. tot 12 u.
Woensdag 5-05-2021van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.
Donderdag 6-05-2021van 09 u. tot 12 u.
Vrijdag 7-05-2021van 09 u. tot 12 u.
Zaterdag 8-05-2021gesloten
Zondag 9-05-2021gesloten
Maandag 10-05-2021van 09 u. tot 12 u.
Dinsdag 11-05-2021van 09 u. tot 12 u.
Woensdag 12-05-2021van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.
Donderdag 13-05-2021O.L. Heer Hemelvaart
Vrijdag 14-05-2021Brugdag na O.L. Heer Hemelvaart
Zaterdag 15-05-2021Zaterdag na O.L. Heer Hemelvaart - sluitingsdag
Zondag 16-05-2021gesloten
laden

Sluitingsdagen

O.L. Heer Hemelvaartdonderdag 13 mei 2021
Brugdag na O.L. Heer Hemelvaartvrijdag 14 mei 2021
Zaterdag na O.L. Heer Hemelvaart - sluitingsdagzaterdag 15 mei 2021
Pinkstermaandagmaandag 24 mei 2021
Feest van de Vlaamse Gemeenschapzondag 11 juli 2021
Nationale feestdagwoensdag 21 juli 2021
O.L. Vrouw Hemelvaartzondag 15 augustus 2021
Allerheiligenmaandag 1 november 2021
Wapenstilstanddonderdag 11 november 2021
Sluitingsdag voor Kerstmisvrijdag 24 december 2021
Kerstmiszaterdag 25 december 2021
Tweede Kerstdagzondag 26 december 2021
Oudejaarsdagvrijdag 31 december 2021
Nieuwjaarzaterdag 1 januari 2022
Tweede Nieuwjaarsdagzondag 2 januari 2022
Feest van de Arbeidzondag 1 mei 2022

Waar kunt u ons bereiken?