Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

U bent inwoner van de gemeente.

Indien u de huurwaarborg niet zelf kunt betalen, dan kunt u contact opnemen met het Welzijnshuis.

Het Welzijnshuis kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen. Het Welzijnshuis bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

  • Als u over een inkomen beschikt, zal het Welzijnshuis u eerst vragen u te gaan aanbieden bij uw eigen bank om een lening voor een huurwaarborg aan te vragen. Indien de bank dit weigert toe te kennen, vraagt het Welzijnshuis hiervan een schriftelijke bevestiging met vermelding van de reden van de weigering. Bijvoorbeeld: te laag loon...

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek.

Soorten huurwaarborgen:

  • een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling. Het bedrag mag maximum twee maanden huur bedragen en de interesten zijn voor de huurder;
  • een bankwaarborg. Hierbij stelt de bank zich garant voor de huurder. In dit geval mag de waarborg maximum drie maanden huur bedragen. De huurder verbindt er zich toe om door maandelijkse stortingen de waarborg op te bouwen in maximum drie jaar;
  • een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het Welzijnshuis en een financiële instelling. Het Welzijnshuis kan beslissen dat de huurwaarborg door de cliënt moet worden terugbetaald in maandelijkse schijven of bij het beëindigen van het contract.
  • Het Welzijnshuis vraagt een geblokkeerde rekening voor de huurwaarborg te openen en zal op deze rekening de waarborg storten.
  • Voor de regeling van de terugbetaling tekent de cliënt het formulier voor de terugbetaling aan het Welzijnshuis. Bij zijn bank zal hij een permanente opdracht geven om de terugbetaling op een bepaalde, vaste datum met een vaste som te regelen.

Meebrengen

  • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
  • bewijs van inkomsten en uitgaven (facturen, rekeninguittreksels,...).
  • identiteitskaart

Bedrag

De tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast,....

Contactinformatie