Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u onvoldoende financiële middelen heeft om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen bij het OCMW. Dit kan gaan over het bedrag van een huurwaarborg of het voorzien van een garantie door het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente.
 • ...

Indien u de huurwaarborg niet zelf kunt betalen, dan kunt u contact opnemen met het Welzijnshuis.

Het Welzijnshuis kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen. Het Welzijnshuis bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

 • Als u over een inkomen beschikt, zal het Welzijnshuis u eerst vragen u te gaan aanbieden bij uw eigen bank om een lening voor een huurwaarborg aan te vragen. Indien de bank dit weigert toe te kennen, vraagt het Welzijnshuis hiervan een schriftelijke bevestiging met vermelding van de reden van de weigering. Bijvoorbeeld: te laag loon...

Procedure

 • Neem contact op met het OCMW van uw gemeente en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst in de huurwaarborg.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
 • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Soorten huurwaarborgen:

 • een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling. Het bedrag mag maximum twee maanden huur bedragen en de interesten zijn voor de huurder;
 • een bankwaarborg. Hierbij stelt de bank zich garant voor de huurder. In dit geval mag de waarborg maximum drie maanden huur bedragen. De huurder verbindt er zich toe om door maandelijkse stortingen de waarborg op te bouwen in maximum drie jaar;
 • een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het Welzijnshuis en een financiële instelling. Het Welzijnshuis kan beslissen dat de huurwaarborg door de cliënt moet worden terugbetaald in maandelijkse schijven of bij het beëindigen van het contract.
 • Het Welzijnshuis vraagt een geblokkeerde rekening voor de huurwaarborg te openen en zal op deze rekening de waarborg storten.
 • Voor de regeling van de terugbetaling tekent de cliënt het formulier voor de terugbetaling aan het Welzijnshuis. Bij zijn bank zal hij een permanente opdracht geven om de terugbetaling op een bepaalde, vaste datum met een vaste som te regelen.

Meebrengen

 • identiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, bewijs van inkomsten en uitgaven, ...)

 • identiteitskaart

Bedrag

Financieel voordeel

De tussenkomst is afhankelijk van uw situatie

Contactinformatie