Gebruik stroomverdeelkasten

In GC Colomba en in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps kunnen gebruikers, mits toelating, gebruikmaken van een stroomverdeelkast tijdens hun evenement.

Voorwaarden

Via het invullen van onderstaand aanvraagformulier kan je toelating vragen voor het gebruik van een verdeelkast.

Je verklaart de voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

Procedure

De stroomverdeelkast type PD 63A wordt ter beschikking gesteld mits het ondertekenen en naleven van onderstaande voorwaarden door de gebruiker:

Algemene voorwaarden

 • De gebruiker dient over een elementaire kennis van het gebruik en de bediening van elektrische installaties te beschikken
 • Met gebruik wordt enkel het gebruik van elektriciteit bedoeld voor doeleinden waarvan het gemeentebestuur in kennis is gesteld (dat wil zeggen: de gebruiker dient op het in te vullen document duidelijk te omschrijven waarvoor de elektriciteit gebruikt gaat worden)
 • Met bediening worden de handelingen bedoeld om de elektrische toestand van de elektrische installatie te wijzigen, een elektrische uitrusting of verbruikers te gebruiken, om zonder risico stekkers in te steken of te verwijderen en de stopcontacten onder spanning te brengen door het in- en uitschakelen van automaten en differentieelbeveiligingen
 • De uitrusting, verbruikers of materialen die verbonden worden met de stroomverdeelkast, moeten conform zijn met de wetgeving (AREI). Deze verantwoordelijkheid valt volledig ten laste van de gebruiker.
 • Het is ten stelligste verboden om - op welke wijze dan ook (met lichaamsdelen, door middel van werktuigen, gereedschap of materialen) - de afschermingen of hindernissen die de toegang verhinderen tot de zone waar zich al dan niet delen onder spanning bevinden in de stroomverdeelkast weg te nemen of te openen.

 

Richtlijnen

 

 • Schakel steeds de energietoevoer uit en trek de stekker uit bij alle werkzaamheden aan de te koppelen uitrusting of verbruikers (werken buiten spanning)
 • Koppel enkel de uitrusting of verbruikers met overeenkomstige spanning aan op de stroomverdeelkast
 • Overbelast de stroomverdeelkast niet en ga vooraf het maximum toegelaten vermogen na
 • De bediening van de automaat of differentieelbeveiliging dient met uitgeschakelde verbruikers te gebeuren (nullast)

+ inschakeling: met ingeplugde stekker en uitgeschakelde uitrusting of verbruikers

+ uitschakeling: uitgeschakelde uitrusting of verbruikers en uittrekken van de stekker

 • In het geval van het uitvallen van automaten of differentieelbeveiligingen bij het verbinden en/of het inschakelen van de uitrusting, is er een fout in de gekoppelde uitrusting of verbruikers. Men mag de spanning dan slechts éénmaal terug inschakelen. Bij terugkerende afschakeling moet de aardingsfout of kortsluiting worden opgespoord en weggewerkt in de uitrusting of verbruikers
 • Verbind enkel de uitrusting of verbruikers met de verdeelkast dewelke geen gebreken vertonen, met onbeschadigde isolatie en waarvan de aansluitsnoeren degelijk in de stekkers of de behuizing van de verbruikers zijn binnengeleid
 • Kabelhaspels dienen steeds volledig afgerold te worden
 • Het bedienen van de automaten of differentieelbeveiliging moet met droge handen gedaan worden
 • De gebruiker dient er voor te zorgen dat de stroomverdeelkast nooit onbeheerd achtergelaten wordt
 • Zorg ervoor dat snoeren ordelijk en netjes liggen buiten doorgangen of onder kabelbescherming
 • Zorg ervoor dat snoeren in een kabelgoot liggen wanneer er voertuigen moeten overrijden

 

Bij schade door foutief gebruik zullen de kosten verhaald worden op de gebruiker.

Bedrag

Gratis

Online aanvragen