Gebruik trapsteiger GC Colomba

De trapsteiger stelt de organisator in staat om de lichten en de doeken te hangen op het podium van GC Colomba op een veilige manier.

Om de trapsteiger te mogen gebruiken moeten vereniging dit op voorhand aanvragen aan het college. De sleutel zal niet gegeven worden als er geen goedkeuring is van het college.

Locatie : podium grote zaal

Omschrijving trapsteiger : ‘Altrex’ trapsteiger 5300 8.2 / 10.2 meter Fiber met 4 stabilisatoren

Voorwaarden

1)    De trapsteiger blijft ten allen tijde de eigendom van de gemeente Kortenberg.

2)   Bij eventuele ongevallen, voortvloeiende uit (verkeerdelijk) gebruik van de trapsteiger door derden, kan de gemeente Kortenberg niet aansprakelijk gesteld worden.

3)   De trapsteiger dient bij niet gebruik verankerd te worden door middel van een ketting met hangslot aan de muur; de toezichters hebben de sleutel van dit slot.

4)   De trapsteiger mag alleen maar op het podium gebruikt worden.

5)   Er mogen geen onderdelen van de trapsteiger gemonteerd / gedemonteerd worden.

6)   Kosten voor herstelling van de trapsteiger bij beschadigingen door (verkeerdelijk) gebruik zullen doorgerekend worden aan de partij welke de beschadigingen aangebracht heeft.

7)   Elke beschadiging / slechte werking / fout aan de trapsteiger dient via de toezichters aan de Gemeentelijke Werkplaatsen doorgegeven te worden.

8)   De trapsteiger zal een jaarlijkse keuring ondergaan door een erkend controle-organisme.

9)   Voor elk gebruik van de trapsteiger door derden dient er eerst een toestemming gevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze behouden het recht om aanvragen te weigeren.

Procedure

Je vult de aanvraag in via de online aanvraag knop boven of onder deze pagina. 

Je aanvraag wordt voorgelegd op het eerstvolgende college en na goedkeuring word je op de hoogte gebracht.

Wees tijdig met je aanvraag! 

 

 

Bedrag

Kosteloos

Online aanvragen

Contactinformatie