Gemeentebelasting op bedrijven

Voorwaarden

De gemeentebelasting moet betaald worden door de natuurlijke en de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd -en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente, met tenminste tien werknemers in dienst:

  • een nijverheid-, landbouw- of handelsbedrijven uitbaten
  • een vrij beroep of zelfstandige activiteiten uitoefenen
  • of een vennootschap in vereffening hebben

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan aangifte doen per vestiging.

Vul het elektronische aangifteformulier in onderaan deze pagina of vraag een papieren exemplaar aan de dienst Financiën.

Bedrag

De belasting wordt berekend volgens twee categorieën :

  • categorie A : van 1 tot 10.000 m² : 0,12 euro per m²
  • categorie B vanaf 10.001 m² : 0,37 per m² 
Online aanvragen

Contactinformatie