Gemeentebelasting op eroshuizen

Voor de dienstjaren 2017 tot en met 2021 wordt een belasting op de eroshuizen gevestigd.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die een eroshuis op het grondgebied van de gemeente uitbaat.

Indien de uitbater van dit eroshuis onbekend is, dan is de belasting respectievelijk verschuldigd door :

  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het pand huurt, dat als eroshuis wordt gebruikt
  • de eigenaar van het pand, dat als eroshuis wordt gebruikt.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan aangifte doen per vestiging.

Vul het elektronische aangifteformulier in onder aan deze pagina of vraag een papieren exemplaar aan bij de dienst Financiën.

Bedrag

De belasting bedraagt 2000 euro per eroshuis.

Online aanvragen

Contactinformatie