Gemeentebelasting op kampeerterreinen

Er wordt op het grondgebied Kortenberg een gemeentebelasting geheven op kampeerterreinen ten laste van de uitbaters. 

Voorwaarden

Onder een kampeerterrein wordt verstaan, een terrein waarop gewoonlijk of bij gelegenheid  wordt gekampeerd door meer dan tien personen tegelijk, of waarop meer dan drie kampeerverblijven bestaan.

De belasting is verschuldigd door de uitbater, hetzij in zijn hoedanigheid van natuurlijke dan wel als rechtspersoon, hetzij als eigenaar, als opstalhouder of erfpachter, als huurder of als vruchtgebruiker over de kampeergelegenheid.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan aangifte doen per kampeerterrein vóór het einde van het aanslagjaar.

Vul het elektronische aangifteformulier in onder aan deze pagina of vraag een papieren exemplaar aan bij de dienst Financiën.

Bedrag

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 1 euro per m² nuttige kampeeroppervlakte.

Als nuttige kampeeroppervlakte wordt beschouwd de ¾ van de totale kadastrale oppervlakte van het kampeerterrein (niet inbegrepen de omliggende bossen, weiden en speelpleinen).

Online aanvragen

Contactinformatie