Gemeentebelasting op tijdelijke bezetting openbaar domein - einde der werken - Aangifteformulier

Definitieve  aangifte in te dienen bij einde der werken.

 

Opgelet !!  De periode van bezetting blijft lopen tot indiening van de definitieve aangifte

Adresgegevens 1

Doet aangifte van gebruik van het openbaar domein voor:

Definitieve duur met begin- en einddatum *
Verklaring op eer *