Gemeentebelasting op tweede verblijven

Een tweede verblijf is elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid, waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters voor het hoofdverblijf.

Voorwaarden

De belasting moet betaald worden door diegene die op het adres van het tweede verblijf niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven voor het hoofdverblijf en die er, hetzij als huurder of als gebruiker op 1 januari van het belastingjaar een tweede verblijf betrekt of kan betrekken.

De belasting is verschuldigd voor een volledig jaar, tenzij de belastbare toestand na 30 juni van het belastingjaar ontstaat, in dat geval is geen belasting verschuldigd.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan aangifte doen voor het einde van het aanslagjaar.

Vul het elektronische aangifteformulier in dat u onder aan deze pagina vindt of vraag een papieren exemplaar aan bij de dienst Financiën.

Bedrag

De belasting bedraagt 650 euro per tweede verblijf.

Online aanvragen

Contactinformatie