Gemeentebelasting op reclamedrukwerk - Aangifteformulier

Verplicht in te vullen binnen de 14 dagen na de verspreiding van het reclamedrukwerk.

Adresgegevens 1
Bedeling voorzien in volgende periode(n)
bedelingen

Tarief

De belasting bedraagt € 0,05 per verspreid exemplaar met een minimum van € 15 per verspreiding.

Indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze op een permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een apart exemplaar beschouwd.

Als één geheel vormend worden beschouwd: de reclamedrukwerken die ofwel in een catalogus of een blaadje zijn opgenomen, ofwel aaneen geniet of geplakt zijn, ofwel op iedere andere wijze zijn samengebracht waardoor de reclamedrukwerken niet losbladig zijn.

Indien verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk als afzonderlijk kunnen worden beschouwd en waarbij de meerderheid van de verscheidene reclamedrukwerken elk afzonderlijk toebehoren aan afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige lid vermelde wijze zijn samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart exemplaar beschouwd.

Verklaring op eer *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie