Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortenberg (GRS)

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren zal sturen.

Het geeft een antwoord op vragen zoals: Waar kan er in de toekomst nog gebouwd worden? Is er nood aan extra ruimte voor bedrijven en waar is er een geschikte plaats? Mogen zonevreemde woningen, bedrijven en weekendverblijven blijven bestaan? Waar worden bijkomende sociale woningen en bouwkavels gerealiseerd? En wat met de landbouw, de natuur, de zorg voor het landschap? Al deze elementen komen aan bod in het ruimtelijk structuurplan. Het structuurplan bepaalt de principes, nu is de uitvoering aan de beurt.  Om deze zaken tegenover de burger juridisch te kunnen vastleggen, moet echter een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt en goedgekeurd worden.

Contactinformatie