Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV)

Vanuit de verkeersraad, opgericht in 1984, ontstond in 1996 de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV). Deze adviesraad biedt de inwoners van Kortenberg de kans om het college van burgemeester en schepenen (CBS) te adviseren omtrent het beleid in verband met mobiliteit en verkeersveiligheid.

De GAMV is een instrument om de participatie van de burger in de domeinen van mobiliteit en verkeersveiligheid te bevorderen. Tijdens de vergaderingen kan je van mening wisselen met de GAMV-raadsleden die zowel effectieve (stemgerechtigd) als geïnteresseerde en waarnemende leden (niet stemgerechtigd) zijn. De waarnemende leden zijn leden van de gemeenteraad met de bevoegdheid voor mobiliteit en verkeersveiligheid, geïnteresseerden, de mobiliteitsambtenaar en leden van de politie.

2019 is gestart met een nieuw gemeentebestuur. De GAMV heeft in 2019 het bestuur herverkozen. De raad wenst zijn ledenaantal uit te breiden om zo representatief mogelijk te zijn voor de gehele bevolking van Kortenberg.

Aarzel niet om je straat, wijk, buurt of dorp te vertegenwoordigen en hun problemen aan te kaarten. Door de specifieke ligging van Kortenberg en door de oude dorpskernen liggen mobiliteit en verkeersveiligheid gevoelig bij onze inwoners.
Wil je graag je stem laten horen? Grijp dan deze kans om echt te participeren in de gemoedelijke sfeer van de GAMV-vergadering.

Vergaderingen

De GAMV-vergaderingen vinden, behalve tijdens de schoolvakantie, plaats iedere tweede dinsdag van de maand om 20 u. in de Raadzaal (op de derde verdieping) van het Administratief Centrum. 

In 2024 zijn er vergaderingen op: 

  • 9 januari 2024
  • 12 maart 2024
  • 14 mei 2024
  • 11 juni 2024
  • 10 september 2024
  • 8 oktober 2024
  • 12 november 2024
  • 10 december 2024

Meer inlichtingen kan je bekomen bij de voorzitter van de GAMV: Jean Morren via 0472 98 00 21 of jean.morren@telenet.be

Agenda

Bekijk de agenda voor 14 mei 2024

Verslagen GAMV

Contactinformatie