Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV)

Vanuit de verkeersraad, opgericht in 1984, ontstond in 1996 de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV). Deze adviesraad biedt de inwoners van Kortenberg de kans om het College van Burgemeester en Schepenen te adviseren omtrent het beleid in verband met mobiliteit en verkeersveiligheid.

De GAMV is een instrument om de participatie van de burger in de domeinen van mobiliteit en verkeersveiligheid te bevorderen. Tijdens de vergaderingen kunt u van mening wisselen met de GAMV-raadsleden die zowel effectieve (stemgerechtigd) als geïnteresseerde en waarnemende leden (niet stemgerechtigd) zijn. De waarnemende leden zijn leden van de gemeenteraad met de bevoegdheid voor mobiliteit en verkeersveiligheid, geïnteresseerden, de mobiliteitsambtenaar en leden van de politie.

2019 is gestart met een nieuw gemeentebestuur. De GAMV heeft in 2019 het bestuur herverkozen. De raad wenst zijn ledenaantal uit te breiden om zo representatief mogelijk te zijn voor de gehele bevolking van Kortenberg.

Aarzel niet om uw straat, uw wijk, uw buurt of uw dorp te vertegenwoordigen en hun problemen aan te kaarten. Door de specifieke ligging van Kortenberg en door de oude dorpskernen liggen mobiliteit en verkeersveiligheid gevoelig bij onze inwoners.
Wilt u graag uw stem laten horen? Grijp dan deze kans om echt te participeren in de gemoedelijke sfeer van de GAMV-vergadering.

Vergaderingen

De GAMV-vergaderingen vinden, behalve tijdens de schoolvakantie, plaats iedere tweede dinsdag van de maand om 20 u. op de derde verdieping van het gemeentehuis. In 2020 zijn dit de data: 14/1, 11/2, 9/6, 8/9, 13/10 en 8/12.

Meer inlichtingen kunt u bekomen bij de voorzitter van de GAMV: Dany Stassen via 0475 37 25 73 of danystassen@me.com.

Agenda

Bekijk de agenda van de GAMV-vergadering van dinsdag 9 juni 2020.

Verslagen GAMV

Contactinformatie