Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Als u gaat trouwen en u deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, ontvangt u een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.

Voorwaarden

  • U deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of bij een financiële instelling.
  • U woont in de gemeente.
  • U huwt voor u 30 jaar wordt.

Meebrengen

  • attest van voorhuwelijksparen
  • identiteitskaart.