Gemeenteraadscommissies agenda & notulen

Agenda

Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit - Beleidskader rond de trage wegen

Administratief Centrum - 3e verdieping Raadzaal

Woensdag 14 juni 2023 om 19u30.

 

Vergadering Raadscommissie Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2023-1 gemeente en OCMW

Administratief Centrum - 3e verdieping Raadzaal

Donderdag 15 juni 2023 om 19u00.

 

De zitting is openbaar, geïnteresseerden kunnen de zitting dus live volgen.

 

Notulen

Raadpleeg hier de notulen van de gemeenteraadscommissies:

Contactinformatie