Getuigschrift van vakbekwaam slachten

Het personeel dat in de slachthuizen met levende dieren omgaat, moet daarvoor een een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben.

Procedure

U kunt het getuigschrift behalen door te slagen voor een examen na het volgen van een opleiding. De onderwerpen die minstens aan bod moeten komen tijdens de opleiding en het examen, worden vermeld in Bijlage IV van de Europese verordening (EG) nr. 1099/2009.

Personeelsleden die nieuw aangeworven worden, kunnen bij de Dienst Dierenwelzijn een tijdelijk getuigschrift aanvragen in afwachting van hun definitieve getuigschrift. De getuigschriften zijn 3 maanden geldig en kunnen niet vernieuwd worden, tenzij de aanvrager kan aantonen dat hij niet in staat was om aan de opleiding deel te nemen.

Personen die meer dan 3 jaar professionele ervaring hebben, konden tot en met 2015 een getuigschrift op basis van ervaring aanvragen bij de Dienst Dierenwelzijn met het 'Aanvraagformulier 3 jaar ervaring'.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden.

Contactinformatie

 • Dienst Omgeving

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren