Globaal medisch dossier

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens en geeft een totaalbeeld van uw gezondheidssituatie. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Procedure

  • U vraagt aan uw huisarts om een Globaal Medisch Dossier aan te leggen en bij te houden.
  • Het toevertrouwen van het beheer van uw medisch dossier blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Uw arts en uw ziekenfonds zorgen voor de verlenging.
  • U kunt op elk ogenblik van huisarts veranderen en vragen of hij het beheer van uw GMD overneemt. In dat geval onderneemt uw nieuwe huisarts de nodige stappen voor de overdracht van uw dossier.

Bedrag

Financieel voordeel

U betaalt jaarlijks een bepaald bedrag, maar het ziekenfonds betaalt u deze kosten volledig terug. Het Globaal Medisch Dossier is dus gratis.

Als u een GMD aanvraagt, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts. Het percentage is afhankelijk van uw situatie.

  • het GMD is gratis: u betaalt 29,57 euro per jaar maar het ziekenfonds betaalt u deze kosten volledig terug (bedrag op 1 februari 2013 - u kunt uw huisarts ook vragen de betaling van het honorarium voor beheer van het GMD rechtstreeks met het ziekenfonds te regelen)
  • u ontvangt een vermindering van het remgeld van 30% voor consultaties bij de huisarts. Deze vermindering geldt normaal enkel bij de arts die het GMD beheert of de plaatsvervangende huisarts.
  • als uw huisarts u doorverwijst naar een specialist, betaalt u meestal ook minder remgeld

Regelgeving