Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Waar iemand begraven wordt, is niet afhankelijk van de deelgemeente waar hij/zij woonde. Inwoners van Kortenberg en mensen die in Kortenberg overleden zijn, kunnen hun laatste rustplaats krijgen op om het even welke begraafplaats in Kortenberg.

Indien de overledene minstens 15 jaar in de gemeente gewoond heeft, kan hij/zij eveneens in Kortenberg in concessie begraven worden. Hetzelfde geldt voor personen die in de eerste graad aan inwoners van de gemeente verwant zijn.

Voor de asstrooiweide gelden deze voorwaarden niet.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van de collegebeslissing over de toekenning van de concessie aan de aanvrager. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Uren van begravingen

Alle werkdagen van 9 tot 15.30 u., op zaterdag van 9 tot 11.30 u.
Op feestdagen worden geen begravingen, asstrooiingen of bijzettingen in het columbarium uitgevoerd.

 

Klik hier om een afspraak te maken om informatie in te winnen over grafconcessies, concessies voor columbaria en urnenvelden.

Bedrag

Kosten

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Prijzen van grafconcessies voor 30 jaar:
- voor 1 persoon: € 750
- voor 2 personen: € 1125
- voor oudstrijders : 
        - voor 1 persoon: gratis
        - voor 2 personen (waarvan 1 oudstrijder): € 375

In gesloten nissen van het columbarium of in het urnenveld:
- voor 1 persoon: € 750
- voor 2 personen: € 1125
Voor oudstrijders wordt € 750 in mindering gebracht

Grafkelder
De kostprijs is € 739,31.

Begravingen in volle grond (zonder concessie)
Altijd voor maximaal één persoon : gratis (voor een duur van 10 jaar)

Nissen in het columbarium (zonder concessie)
Altijd voor maximaal één persoon: gratis (voor een duur van 10 jaar)

Afdekplaten columbarium
De kostprijs is € 100 euro.

Grafzerken en grafmonumenten
De toelating tot plaatsing wordt verleend door het College van burgemeester en schepenen.
Voor inlichtingen over vereiste afmetingen en toegelaten materialen kunt u steeds terecht bij de dienst Burgerzaken.

Naamplaatjes op de gedenkzuilen
Op de asstrooiweiden werden gedenkzuilen geplaatst. Hier kunnen naamplaatjes aangebracht worden. Deze kunnen aangekocht worden op de dienst burgerlijke stand (€ 25). Het graveren is niet in deze prijs inbegrepen en dient te gebeuren volgens de vastgestelde belettering.

Afdekplaten nieuw urnenveld
Bij begraving op het nieuwe (uniforme) urnenveld moet een afdekplaat aangekocht worden (€ 180). Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht bij de dienst Burgerzaken.

 

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Maak een afspraak voor informatie vragen over begraafplaatsen

Contactinformatie