Gratis concessie voor oud-strijders

Een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog krijgt een gratis grafconcessie voor 30 jaar.

Voorwaarden

De overledene moet op het moment van overlijden in de gemeente wonen.

De nabestaanden dienen aan te tonen dat de overledene oudstrijder (of gelijkgesteld) was.

Procedure

Als nabestaande dient u een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.

Meebrengen

  • Bewijs van erkenning als oud-strijder.

Contactinformatie