Gratis energiescan

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur.

  Voorwaarden

  U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

  • u een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • u een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;
  • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
  • u huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
  • u huurt, en in 2024 maximaal 622,44 euro huur per maand betaalt
   of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 672,44 ​​​​​euro per maand betaalt;
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (bedragen 2024).
   • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
   • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

  Nieuwe voorwaarden vanaf oktober 2024

  Vanaf oktober 2024 wijzigen de voorwaarden voor de energiescan. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar.

  Procedure

  Aanvraag

  Vraag een energiescan aan via het Welzijnshuis of rechtstreeks via de energiesnoeiers van IGO via energiescan@igo.be of 016 29 85 40. Meer info op de website van IGO .

  Verloop

  Een energiescanner komt langs bij u thuis en bekijkt samen met u hoe u zuiniger met energie kunt omspringen.

  • U krijgt kamer per kamer handige tips die u meteen kunt toepassen.
  • Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro. Dit spaarpakket kan bestaan uit onder andere spaarlampen, spaardouchekop, tochtstrips, een woonmeter, ...
  • Na afloop krijgt u een gepersonaliseerd verslag met daarin:
   • een overzicht van uw huidige energiesituatie
   • de bijbehorende energietips.

  Indien nodig komt de energiescanner opnieuw langs om:

  • kleine energiebesparende werken uit te voeren.
  • uw energiecontract te bekijken en eventueel over te stappen naar een voordeligere leverancier.
  • de mogelijkheden rond energetische renovatie te bespreken.

  Bedrag

  Financieel voordeel

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.