Horeca

Meer informatie over horeca vindt u op de website van Horeca Vlaanderen.

Om een horecazaak uit te baten heeft u een drankvergunning nodig.

Bij verkoop van voeding hebt u een toelating of erkenning nodig van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer informatie vindt u in de folder 'De weg naar een feilloze FAVV controle' onderaan deze pagina.

Om een kansspel te plaatsen in uw horecazaak, heeft u een vergunning nodig van de Kansspelcommissie. Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie. Bij de aanvraag van de vergunning dient de aanvrager een attest van de burgemeester toe te voegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat de drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid.

Contactinformatie