Huis van het Kind

Jeugdhulpverlening

Steun voor jonge gezinnen

Om aanstaande of jonge gezinnen met kinderen en jongeren te ondersteunen, kreeg Kortenberg, net als 21 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, in november 2014 de erkenning van Kind en Gezin om een Huis van het Kind uit te bouwen voor hun regio. 

Centraal aanspreekpunt voor kinderenLogo Huis van het Kind

Vroeger was het aanbod voor gezinnen versnipperd. Dit bemoeilijkte de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening. Zo moesten gezinnen met opvoedingsvragen zich, afhankelijk van hun vraag, richten tot hun gemeente, consultatiebureaus van Kind & Gezin, inloopteams, opvoedingswinkels, …

Het Huis van het Kind wil dit versnipperde aanbod groeperen in een centraal, herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.

Lokale besturen, organisaties en gezinnen zullen er samenwerken om ouders een antwoord te bieden op allerlei kleine en grote vragen op het domein van de preventieve gezondheidszorg, opvoeding en/of psychosociale noden.

Contactinformatie