Huis van het Kind

Jeugdhulpverlening

Kortenbergs project Huis van het Kind ontvangt 2.500 euro van provincie Vlaams-Brabant om werking uit te bouwen en gezinnen te helpen

Steun voor jonge gezinnen

Om aanstaande of jonge gezinnen met kinderen en jongeren te ondersteunen, kreeg Kortenberg, net als 21 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, in november 2014 de erkenning van Kind en Gezin om een Huis van het Kind uit te bouwen voor hun regio. De provincie Vlaams-Brabant schenkt nu aan elk van deze projecten 2.500 euro om hen te helpen om een interessant aanbod uit te bouwen. Dit geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aankoop van materiaal of voor de coördinatie.

Centraal aanspreekpunt voor kinderenLogo Huis van het Kind

Vroeger was het aanbod voor gezinnen versnipperd. Dit bemoeilijkte de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening. Zo moesten gezinnen met opvoedingsvragen zich, afhankelijk van hun vraag, richten tot hun gemeente, consultatiebureaus van Kind en Gezin, inloopteams, opvoedingswinkels, expertisecentra kraamzorg of de verschillende projecten op het vlak van ontmoeting, groepswerk of ondersteuning.

Het Huis van het Kind wil dit versnipperde aanbod groeperen in een centraal, herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.

Lokale besturen, organisaties en gezinnen zullen er samenwerken om ouders een antwoord te bieden op allerlei kleine en grote vragen op het domein van de preventieve gezondheidszorg, opvoeding en/of het psychosociale noden. In een samenwerkingsverband zullen organisaties elkaars aanbod beter leren kennen, waardoor ze gezinnen gerichter zullen kunnen toeleiden, het aanbod zullen kunnen afstemmen op de noden, en een geïntegreerde ondersteuning zullen kunnen aanbieden.

Concrete uitwerking voor Kortenberg                                                         

De toegekende subsidie van 2.500 euro zal in Kortenberg gebruikt worden voor het inhuren van de organisatie Cedes, die, samen met de coördinator Nicky Van Calster, mee haar schouders zal zetten onder de vormgeving van het Huis van het Kind.

Het Huis van het Kind kan virtueel zijn, maar kan ook fysiek zijn. Welke vorm het zal aannemen in Kortenberg zal later bepaald worden. Eerst dient immers de basis gelegd te worden.

Daarvoor zijn momenteel volgende fasen voorzien: FASE I: voorbereiding (februari 2017)

  • oprichten van een stuurgroep
  • benutten van de bestaande sociale kaarten van Kortenberg  om zoveel mogelijk actoren/sectoren te betrekken
  • uittekenen van een projectplan

FASE II:  netwerkvergaderingen/voorvergaderingen organiseren die resulteren in een oprichtingsvergadering, intentie- en engagementsverklaring en persmoment van het Huis van het Kind

FASE III: Start werking van het Huis van het Kind (juni 2017)

  • opstarten inhoudelijke werkgroepen
  • opstarten en begeleiden van de adviserende werkgroep UITBOUW HVK: 'komt er  een virtueel of een fysiek Huis van het Kind in Kortenberg ? Hoe verhoudt zich dit HVK met ‘Welzijnshuis’, ‘dienstencentrum’,…?'

FASE IV : Definitieve inhoudelijke invulling en verankering van het Huis van het Kind (eind 2017)

  • inrichting fysiek Huis van het Kind of website - facebookpagina
  • opnemen ombudsfunctie
  • verankeren van de definitieve structuur van de netwerkvergaderingen en werkgroepen
  • opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie met het oog op een ruime bekendmaking van het Huis van het Kind

Contactinformatie