Financiering van zelfstandige kinderopvang (KidsInvest)

KidsInvest was een investeringsfonds voor kinderopvang van PMV. Het werd opgericht vanwege het tekort aan kinderopvangplaatsen in Vlaanderen. De financiering van kinderopvanginitiatieven gebeurt sinds oktober 2015 via de Startlening+ en Kmo-cofinanciering, twee leningformules van Participatiefonds Vlaanderen, een dochtermaatschappij van PMV.