Infoportieken

In het kader van het gemeentelijk vrijetijdsbeleid kunnen de gebruikers zoals verderop bepaald gebruikmaken van promotionele ondersteuning door het gemeentebestuur, met name via infoportieken.

De bedoeling van deze ondersteuning is een bijdrage te leveren aan een optimaal publieksbereik voor activiteiten in de gemeente Kortenberg.

De volgende organisaties krijgen, naast Gemeente Kortenberg, gratis toegang tot de promotiekanalen voor het bekendmaken van activiteiten:

 1. Politie HerKo en hulpdiensten
 2. Gemeentelijke adviesraden
 3. Onderwijsinstellingen uit Kortenberg, het Deeltijds Kunstonderwijs en hun ouderraden
 4. Kortenbergse erkende verenigingen
 5. Andere verenigingen/organisaties die een activiteit organiseren in samenwerking met het lokaal bestuur
 6. Zorginstellingen in de gemeente Kortenberg: UPC KULeuven en woonzorgcentra

Verenigingen van buiten de gemeente kunnen uitsluitend gebruikmaken van de plakzuilen, niet van de andere promotiekanalen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Via de gemeentelijke promotiekanalen kunnen activiteiten worden bekendgemaakt die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De te promoten activiteit is van socioculturele, caritatieve, recreatieve, toeristische, sportieve of milieubewuste aard.
 • De activiteit vindt plaats op het grondgebied van Kortenberg of, in het geval van een wandeling of uitstap, vertrekt vanop of doorkruist het grondgebied van Kortenberg.
 • Een activiteit met occasioneel karakter - die dus niet dagelijks, wekelijks of maandelijks plaatsvindt, maar integendeel de reguliere werking van de vereniging overstijgt – kan via alle mogelijke kanalen worden aangekondigd.
  Vaste of regelmatig weerkerende activiteiten kunnen bekendgemaakt worden in de Verenigingengids op de gemeentelijke website, in de UiTdatabank, één keer per jaar met een artikel in het gemeentelijk informatieblad en door middel van flyers of brochures in het folderrek of affiches.
 • De activiteit is voor iedereen in de gemeente Kortenberg toegankelijk. Occasionele activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden worden niet bekendgemaakt via de gemeentelijke promotiekanalen.
 • De activiteit is niet puur commercieel van aard. Commerciële activiteiten zoals verkoopacties, loterijen, e.d. worden niet opgenomen. Een verkoop door een van de hierboven vermelde organisaties in het kader van een goed doel kan wel.
 • De activiteit draagt geen politieke, ideologische of religieuze boodschap uit. In geval van twijfel wordt Publiq geconsulteerd om te vragen of deze organisatie de activiteit in de UiTdatabank zou opnemen. Indien dat niet het geval is, neemt de gemeente Kortenberg deze activiteit ook niet op in de gemeentelijke informatiekanalen.
 • De boodschap bevat geen uitingen die strijdig zijn met de wet (beledigend, indruisend tegen de goede zeden of de openbare orde, opruiend,  ... ).
 • Sponsors van een activiteit kunnen niet vermeld worden in de gemeentelijke promotiekanalen. Deze kunnen alleen vermeld worden op gedrukte affiches of op flyers of brochures voor in de folderrekken.
 • De activiteit werd verplicht ingevoerd in de UiTdatabank indien volgende promotionele kanalen gewenst zijn: gemeentelijk informatieblad, gemeentelijke website en UiTnieuwsbrief, digitale informatieborden.
 • De bekendmaking van een activiteit op de gemeentelijke promotiekanalen kan uitsluitend in het Nederlands gebeuren.

 • De aangeleverde boodschappen moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen, specifiek maar niet uitsluitend aan de geldende copyright-, auteurs- en portretrechtregelgeving bij het gebruik van beeldmateriaal. De organisator van een activiteit bevestigt bij het aanleveren van beeldmateriaal impliciet over de nodige rechten te beschikken voor gebruik op de door hem aangevraagde gemeentelijke promotiekanalen. Het gemeentebestuur Kortenberg is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud die wordt aangeleverd door derden.

 • Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk in geval van niet verschijnen van een bericht op de promotionele kanalen, hetzij door problemen (inclusief een menselijke fout) of defecten.

  De communicatiedienst behoudt zich het recht voor boodschappen aan te passen aan de eigen huisstijl en de leesbaarheid wanneer deze niet voldoen aan de vereisten zoals vermeld.

  De informatie die door de gemeente Kortenberg via de promotionele kanalen wordt verspreid, is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, of fouten bevat. De gemeente Kortenberg kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat hieruit voortvloeit.

Voorwaarden infoportieken

 • De aanvrager zorgt zelf voor de aankoop en de beschildering of belettering van de borden. Deze borden hebben als afmetingen 2,45 meter breed en 0,40 meter hoog en ± 1 centimeter dik.
 • Houd, indien mogelijk, rekening met het gewicht van de borden om ze zo hanteerbaarder te maken voor de technische dienst.
 • De aanvraag voor het plaatsen van een publiciteitsbord gebeurt schriftelijk en maximaal 1 jaar voor de activiteit en minimaal 1 maand voor de activiteit. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de webstek of bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenberg. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 • De publiciteitsborden worden voor de activiteit afgeleverd in de gemeentelijke werkplaatsen van Gemeente Kortenberg, Engerstraat 172 in Erps-Kwerps, ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de periode van affichering die werd toegezegd.
 • De borden worden binnen 4 weken na de activiteit afgehaald in de gemeentelijke loods, zoniet worden ze eigendom van de gemeente.
 • De borden worden door de technische dienst van de gemeente opgehangen, conform de periode die werd toegewezen, met een maximum van drie weken voor de activiteit.
 • Bij korte werkweken is het mogelijk dat er een week niet gewisseld wordt en de bestaande ophanging behouden blijft.
 • De borden mogen geen reclamesponsoring dragen en dienen uitsluitend voor het aankondigen van activiteiten.
 • De gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van beschadiging van de borden (vandalisme, storm,…) wanneer deze omhoog hangen.

Procedure

Om gebruik te maken van de infoportieken dien je het daartoe bestemde webformulier in te vullen. 

Bedrag

Gratis 

Online aanvragen Afspraak maken voor het ophalen of terugbrengen van een infoportiek

Contactinformatie