Innovatiepremie voor creatieve werknemers

Met de innovatiepremie kan een werkgever een financiële vergoeding geven aan een werknemer die binnen het bedrijf een vernieuwend idee heeft aangebracht. Die vergoeding is, als aan de voorwaarden wordt voldaan, vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en wordt niet belast.

Voorwaarden

De maatregel is verlengd tot eind 2022.