Instapstage

De instapstage was een betaalde stage van 3 maanden voor jongeren ( onder 25 jaar) zonder diploma middelbaar onderwijs die al 6 maanden van hun beroepsinschakelingstijd achter de rug hadden. De werknemer ontving een maandelijkse stagevergoeding, uitgekeerd door de werkgever en aangevuld met een stage-uitkering van de RVA. Er was geen sociale bijdrage verschuldigd.

Sinds 1 september 2018 heeft Vlaanderen het werkplekleren grondig hervormd. Werkplekleren bevat verschillende formules om werkzoekenden in een werkomgeving competenties aan te leren. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de instapstage is afgeschaft sinds die datum.