Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

U ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en betaalt mogelijk voor extra hulp en ondersteuning. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te betalen.

Er gebeurt een inschaling op 6 verschillende domeinen. Per domein wordt een score toegekend: 0-1-2-3

De domeinen zijn:

 • verplaatsingsmoeilijkheden
 • voeding
 • persoonlijke hygiëne
 • huishouden en onderhoud van de woning
 • leven zonder toezicht
 • sociale contacten/communicatie

Voorwaarden

 • Uw handicap moet erkend worden door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerherid, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Uw inkomsten, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • U bent gedomicilieerd of heeft een administratief adres en verblijft werkelijk in België.

Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst via de online app My Handicap een online aanvraag indienen. Om de vragenlijst in te vullen, heeft u een elektronische identiteitskaart met PIN-code en kaartlezer nodig, of de ITSME-app.
 • Als u deze aanvraag niet zelf kan doen, kan u steeds terecht voor hulp bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Als u niet terecht kunt bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met een van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten (zie link zitdagen maatschappelijk assistenten).
 • Er zijn verschillende aanvragen mogelijk. De vragenlijst is afhankelijk van de soort aanvraag die u wenst op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan waarop u recht heeft. Daarvoor kunnen er bijkomende gegevens opgevraagd worden bij uw behandelende arts, de belastingdienst enz.
 • In de meeste gevallen zal u een oproepingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van de artsen of medisch evaluatoren van de FOD SZ.
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De erkenning gaat in de 1e dag van de maand volgend op de aanvraag.

Meebrengen

Voorzie volgende gegevens:

 • Contactgegevens huisarts
 • Identiteitskaart en PIN code
 • Rekeningnummer
 • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleidingstraject

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinscategorie, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen en/of zelfredzaamheid.

Afspraak maken voor vragen i.v.m. handicap voor mensen jonger dan 65 jaar

Contactinformatie