Inzameling van gedemonteerde landbouwdaken met asbest

Nog toe te voegen.

Regelgeving

Materialendecreet : het decreet van 23 december 2011
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, art.33/8