Jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen

Voor bepaalde voertuigen die zijn ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u zelf nog een aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst, vóór u ermee op de openbare weg mag rijden.

Voorwaarden

Voor volgende voertuigen bent u verplicht om zelf aangifte te doen:

 • vrachtauto's + trekker en tractoren vanaf 12 ton (deze voertuigen moeten ook de kilometerheffing betalen)
 • autobussen en autocars
 • aanhangwagens (< 751kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven, maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen
 • kampeeraanhangwagens (caravan) en bootaanhangwagens onder de 751 kg
 • voertuigen met een speciale inschrijving (handelaarsplaat of B-nummerplaat of beroepsplaat)

Procedure

U schrijft uw aan te geven voertuig eerst in bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Vervolgens doet u met uw token of eID aangifte via het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst of u vult het formulier aangifte voor de verkeersbelasting in en bezorgt het aan de Vlaamse Belastingdienst:

 • via het digitaal loket (aangifte is pas zichtbaar voor de controleurs de dag na de aangifte).
 • via post aan Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan op het formulier).
 • via aangifte@vlaanderen.be

Als u het voertuig onmiddellijk wilt gebruiken, dan gaat u best langs bij één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst met uw aangifteformulier. Neem uw technische fiche (of een kopie), het inschrijvingsformulier en uw eID mee om het aangifteformulier in te vullen.

 • De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten verkeersbelasting jaarlijks in oktober.
 • U betaalt de belasting binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst.
 • Als u meent dat uw verkeersbelasting niet correct is (bv. de berekening), dan kunt u een bezwaar indienen.

Elke wijziging (schrapping van de nummerplaat, stopzetting van het voertuig) moet u melden aan de Vlaamse Belastingdienst.

Bedrag

Bedrag

De leeftijd van het voertuig is niet van belang voor het berekenen van de verkeersbelasting.

Het bedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting op een aanhangwagen wordt bepaald door:

 • gewicht MTM en de assen: bij vrachtwagens en samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
 • PK: bij autobussen en autocars
 • PK of MTM voor handelaarsplaten (Z-platen).

Bij bepaalde aanhangwagens is de verkeersbelasting een vast bedrag.

Uitzonderingen

Voor voertuigen met een MTM van minder dan 12 ton moet u: