Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwante voertuigen

De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren. In Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden

Tot de categorie personenwagens en aanverwante voertuigen behoren:

 • personenauto's
 • auto's voor dubbel gebruik (vervoer van personen en goederen)
 • trage auto's voor dubbel gebruik
 • minibussen
 • motorfietsen (ook driewielers en vierwielers)
 • lichte vrachtauto's, een lijkwagen, tractor met een MTM tot en met 3500 kg
 • aanhangwagens, boot- en kampeeraanhangwagens (caravan) van 750 kg tot 3500 kg
 • kampeerauto's (mobilhomes)
 • voertuigen met een transitplaat of tijdelijke nummerplaat.

Procedure

U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf de status van uw dossier opvolgen via het digitaal loket.

Bedrag

Berekening

U kunt zelf berekenen hoeveel verkeersbelasting u zult moeten betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt:

 • jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
 • berekend op basis van de het vermogen (kW - kilowatt) van het voertuig, de euronorm en de CO2- uitstoot.

Vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting

 • Terugbetaling gecombineerd vervoer
 • Vermindering voor een autobus die deel uitmaakt van een wagenpark
 • Forfaitaire vermindering voor LPG voertuigen

Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting

Uitzonderingen

Deze voertuigen zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting:

 • voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst (bv. bpost, de brandweer, ziekenauto's, het leger, …)
 • voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door grootoorlogsinvaliden
 • taxi's
 • speedpedelecs, lichte vierwielers en motorfietsen met een cilinderinhoud < 251 cc die ingeschreven zijn bij de DIV
 • landbouwvoertuigen als ze enkel gebruikt worden voor de landbouwarbeid.

Regelgeving