Jeugdraad

Samenstelling

De jeugdraad is een adviesraad van de gemeente waarin leden van de verschillende jeugdhuizen en verenigingen zetelen, maar waar ook onafhankelijke jongeren aan kunnen deelnemen.

Vergaderingen

De jeugdraad komt één keer per maand samen om alle zaken die hen bezighouden te bespreken en indien nodig adviezen te schrijven.

Initiatieven

De jeugdraad organiseert het Toernee General-weekend.

Verslagen

Adviezen

Contactinformatie