Jeugdraad

Samenstelling

De jeugdraad is een adviesraad van de gemeente waarin leden van de verschillende jeugdhuizen en verenigingen zetelen, maar waar ook onafhankelijke jongeren aan kunnen deelnemen.

Vergaderingen

Elke eerste dinsdag van de maand om 20 u., behalve in april, juli en augustus. Locatie te bepalen.

Initiatieven

De jeugdraad organiseert het Toernee General-weekend.

Verslagen

Adviezen

Contactinformatie