Kennisgeving voor uitzending door een televisie-omroep

Om te mogen uitzenden moeten particuliere televisie-omroeporganisaties een kennisgeving doen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Procedure

Kennisgevingsdossiers kunnen op ieder moment worden ingediend. Er is wel wat tijd vereist voor administratief onderzoek, dus dien uw dossier tijdig in.

De omroeporganisatie die een kennisgeving heeft ingediend kan met dienstenverdelers onderhandelen met het oog op doorgifte van het televisiesignaal. Het is pas op dat moment dat beslist wordt of het omroepprogramma analoog dan wel in een digitaal pakket wordt doorgegeven.

Contacteer de VRM via het online contactformulier.

Uitzonderingen

Een uitzondering vormen de regionale televisieomroeporganisaties. Daarvan worden slechts 11 erkend door de Vlaamse Regering, evenwichtig verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies.