Kerk Everberg

De kerk met de vrijheidsboom er recht tegenover

Vrijheidsboom Everberg

De kerk van Everberg is oorspronkelijk een romaanse kerk. Het onderste gedeelte van de toren herinnert hieraan. In de 16de eeuw kwamen er het koor bij in laatgotiek met de Brabantse steunberen en de noordelijke kruisbeuk met de O.L.Vrouwkapel. In de 17de eeuw werd het bovenste gedeelte van de toren herbouwd. In 1714 kwam er een nieuwe sacristie bij. De Sint-Hubertuskapel of de zuidelijke kruisbeuk werd in 1720 gebouwd door de 2de Prins de Rubempré. Hij was ‘grand veneur’ of erfelijk opperjachtmeester van Brabant vandaar ook de devotie voor Sint-Hubertus, patroon van de jagers. De Opperjachtmeestersstraat te Vrebos herinnert aan deze functie. In 1773 waren er plannen van J.B. De Ronde voor de vergroting van de kerk, maar van uitvoering was er geen sprake. De kerk was in de 19de eeuw in een rampzalige toestand. Gravin Louis de Merode, de schoonzuster van Graaf Amaury de Merode stelde in 1881 71.000 BEF ter beschikking om de kerkrestauratie mogelijk te maken. In 1893 was de nieuwe kerk klaar. De werken werden uitgevoerd o.l.v. architect Hendrik Beyaert (de man van het briefje van 100 BEF) en architect Paul Hankar.

De titel van Sint-Martinuskerk verwijst naar de oudste kerken in de streek. De aanvulling met St.-Ludovicus werd toegestaan door kardinaal Goossens in 1890 omwille van de financiële tussenkomst van de familie de Merode bij de bouw van de kerk en als herinnering aan graaf Louis de Merode.

Bomen kunnen ook herinneringsbomen zijn. In 1930 werden bij het 100 –jarig bestaan van België eeuwfeestbomen geplant In Kwerps stond de eeuwfeestboom van 1930 op het kerkhof van Kwerps rond de kerk. Hij werd afgehakt en daarna herplant. Kortenberg stond de eeuwfeestboom voor de jongensschool op de Leuvensesteenweg. In Meerbeek was de eeuwfeestboom een acacia , die voor de kerk stond. De eeuwfeestbomen van Erps-Kwerps, Kortenberg en Meerbeek zijn verdwenen. De eeuwfeestboom of de vrijheidsboom recht voor de ingang van de kerk van Everberg staat er nog. Hij werd geplant door Prins Jean de Merode in 1930. Het is de laatste eeuwfeestboom in de fusie Kortenberg.

Contactinformatie