Kindergemeenteraad

Waarom een kindergemeenteraad?
Als gemeente is het belangrijk om voldoende inspraak voor en participatie van burgers te creëren. Bij deze inspraakmogelijkheden mogen de jonge inwoners van de gemeente zeker niet vergeten worden. Het bestuur kan daarom via een kindergemeenteraad kinderen ook een stem geven. Via deze raad kan ontdekt worden wat de mening van lagereschoolkinderen is over het gemeentelijk beleid en krijgen kinderen de kans om hun problemen en wensen kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.

Daarnaast krijgen ook de jongste inwoners de kans om mee na te denken en te praten over alle zaken die hen aanbelangen. Kinderen worden geïnformeerd over en betrokken bij het gemeentebeleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun eigen leefwereld en omgeving bespreekbaar te maken bij leeftijdsgenoten. Ze leren constructief te luisteren naar elkaar, elkaars mening te respecteren, te overleggen, oplossingen te zoeken voor concrete problemen, voorstellen uit te werken, in het openbaar te spreken en vergaderingen te leiden. Via de kindergemeenteraad krijgen kinderen letterlijk een stem.
Bovendien is een kindergemeenteraad een goede manier om kinderen te laten kennismaken met hoe een democratische gemeente functioneert.

De kindergemeenteraad wil vooral een raad zijn waar kinderen hun mening mogen zeggen en waar ze deze kunnen bespreken met anderen. Het wil een raad zijn die opkomt voor hetgeen de kinderen en jongeren van de gemeente graag willen (bv. groen op de speelplaats, veilige fietspaden, vakantieplanning…). De kindergemeenteraad wil plezant en interessant zijn waarbij kinderen op een leuke manier iets kunnen bijleren (zoals samen discussiëren zonder ruzie te maken en met het bereiken van compromissen). De kindergemeenteraad wil graag de stem zijn voor alle kinderen en jongeren die graag iets willen zeggen aan de gemeente.

Doelgroep en samenstelling 
Alleen kinderen en jongeren die in de gemeente Kortenberg wonen kunnen lid worden van de kindergemeenteraad.
Enkel kinderen en jongeren van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de lagere school en het 1ste en 2de jaar van de middelbare school komen in aanmerking om zich kandidaat te stellen.

Frequentie
De kindergemeenteraad komt minimum 4 maal per jaar samen, op een woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. of een zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 u.

De kindergemeenteraad kan plaatsvinden in de raadzaal van het Administratief Centrum of op locatie.

Betrokkenen
De kindergemeenteraad zal begeleid worden door vrijwilligers (vanuit de jeugdraad) en de jeugdconsulente. De burgemeester en schepenen kunnen op uitnodiging deelnemen aan de kindergemeenteraad waarin thema’s vanuit de eigen bevoegdheid aan bod komen.

Alle verslagen van de kindergemeenteraad worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Contactinformatie