Kortenberg als kindvriendelijke gemeente

Kindvriendelijke gemeente

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil zich de komende jaren engageren om een kindvriendelijk beleid op poten te zetten.

Kortenberg werkte daarom voorbije jaren aan het traject 'kindvriendelijke gemeente'. Dat wil zeggen dat Kortenberg er met 93 concrete actiepunten voor wil zorgen dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun gemeente. 

Kindvriendelijkheid kan namelijk gehanteerd worden als barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, onder andere kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt.

Het actieplan 'Kindvriendelijk Kortenberg' 

De gemeente werkt daarom sinds juni 2020 aan een traject rond ‘Kortenberg als kindvriendelijke gemeente’. 

Er werd heel wat cijfermateriaal over kinderen en jongeren in de gemeente verzameld en maar liefst 618 kinderen en jongeren gaven hun input bij de belevingsonderzoeken. Ook 221 volwassenen werden bevraagd, waaronder ouders, leerkrachten en partners van Huis van het Kind. De gemeentediensten tot slot bekeken het meerjarenplan door een kinderbril. Samen werkten we dus erg hard aan het omvangrijke actieplan ‘Kindvriendelijk Kortenberg’.

 

 

Kindvriendelijke visie

Het gemeentebestuur schreef naar aanleiding van de opmaak van het actieplan 'Kindvriendelijk Kortenberg' een visietekst om haar langetermijndroom duidelijk te stellen: 

Een kindvriendelijk Kortenberg stelt zich open voor alle kinderen en jongeren zonder onderscheid en met respect voor eenieder. We creëren een veilige, geborgen omgeving. Een plek waar zorgen bespreekbaar zijn en kinderen en jongeren op eigen tempo veerkrachtig kunnen opgroeien.

Naast deze mentale ruimte, zetten we sterk in op een toegankelijke openbare ruimte waar ze zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. Kinderen en jongeren mogen er met plezier bewegen, spelen en elkaar ontmoeten.

Bovendien luisteren we naar hun stem. We nemen voortdurend initiatieven om met hen in dialoog te gaan over hun dromen en noden. We laten hen mee nadenken over en meewerken aan onze kindvriendelijke gemeente.

Kortenberg wil ten slotte doelgericht communiceren met zijn jonge inwoners. Zo bieden we hen waardevolle informatie om zelf mee vorm te geven aan een Kortenberg waar ze kunnen genieten en waar kinderen en jongeren trots op zijn.

Deze visie vormde de basis voor ons omvangrijke actieplan 'Kindvriendelijk Kortenberg'. Met als doel? Een warme, veilige en duurzame omgeving creëren waar jongeren zichzelf kunnen zijn en maximale kansen en steun krijgen. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties die in de komende maanden en jaren op poten worden gezet. Hierbij is de stem van kinderen en jongeren zelf heel belangrijk. 


En nu? 

Natuurlijk stopt het traject niet nu dit plan klaar is. Kortenberg zal de komende maanden en jaren veel investeren om kinderen en jongeren te helpen, te steunen, naar hen te luisteren en hen kansen te geven. Intensieve samenwerking met de kinderen en jongeren, hun ouders en de partnerorganisaties is de sleutel om te komen tot een échte kindvriendelijke gemeente.


Meer lezen over het actieplan? 

Het integrale rapport met allerlei informatie en het concrete actieplan 'Kindvriendelijk Kortenberg' kan je onderaan deze pagina raadplegen.  

Contactinformatie