Koolstofmonoxidevergiftiging

CO, een stille moordenaar in huis

Jaarlijks registreert het Antigifcentrum zo'n 1.200 slachtoffers van CO-vergiftiging en tientallen overlijdens te wijten aan koolstofmonoxide (CO). Koolstofmonoxide is een zeer giftig gas. U ruikt het niet, ziet het niet, proeft het niet en voelt het niet.

Het grootste deel van de CO-ongevallen wordt veroorzaakt door (water)verwarmingstoestellen en vindt plaats tussen november en april. Het risico is groter bij verouderde woningen, huizen met een kolenkachel, en bij woningen waar renovatiewerken zijn gebeurd (isolatiewerken, plaatsing van nieuwe rolluiken, en gebrekkige installaties).

Bij een ernstig vermoeden van CO-gevaar kunt u terecht bij de lokale brandweer. Deze komt indien nodig ter plaatse het risico nakijken.

Concrete tips ter preventie van CO-vergiftiging:

Vermijd dat CO in de woning voorkomt:

 • Zorg steeds voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar een (water)verwarmingstoestel staat.
 • Een goede afvoer van de verbrandingsgassen is noodzakelijk. De schoorsteen of rookafvoerpijp moet zo recht mogelijk zijn en rechtstreeks verbonden zijn met buiten. Ze steekt best minstens een halve meter boven de dakrand uit. De afvoerpijp is best geïsoleerd en droog.
 • Laat het toestel regelmatig controleren en op tijd herstellen door een vakman.
 • Let op bij windstil of mistig weer! Het risico op CO-vergiftiging is dan groter. In het weerbericht wordt er steeds gewaarschuwd bij CO-gevaar.

   

Let op signalen die wijzen op CO in de woning:

 • Roetafzetting op en rond het (water)verwarmingstoestel.
 • De vlammen van de kachel of boiler zijn geel en niet blauw.
 • Een abnormaal hoge vochtigheid en damp in de woning.
 • Huisdieren die zich vreemd gedragen, zij zijn immers vaak gevoeliger voor CO-vergiftiging.
 • Gezondheidsklachten die optreden zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken.
 • Als steeds dezelfde klachten optreden bij éénzelfde handeling zoals het nemen van een douche of bad, of tijdens de afwas.
 • Verschillende personen hebben tegelijk dezelfde klachten.
 • Als deze klachten verminderen bij het verluchten, het naar buiten gaan en dus het inademen van frisse lucht.

Wat moet u doen bij een CO-vergiftiging?

 • Open eerst ramen en deuren.
 • Schakel het verwarmingstoestel uit.
 • Is er een persoon bewusteloos: bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
 • Is de persoon niet bewusteloos: breng hem uit de kamer en bel de huisarts

Bij wie kunt u terecht?

Herkent u verschillende signalen voor CO gevaar?
 • Bel de lokale brandweer op het nummer 02 711 20 20 voor controle.
Is er roet rond de boiler of het verwarmingstoestel of een barst in de schouw?
 • Contacteer een vakman of bel de brandweer voor controle.
Werkt de kachel, schouw of boiler niet goed?
 • Laat ze nakijken door een vakman.

Wilt u meer informatie over CO?

Ga naar www.koolstofmonoxide.be
Of haal de brochure op het gemeentehuis.

 

Contactinformatie