Landbouwraad

Samenstelling

Voorzitter: Luc Salens
Secretaris: Johan Bonnast
Penningmeester: Raf Hulsbosch
Overige leden: Hans Roskams, Armand Van Tricht, Victor Stroeykens, namens het college van burgemeester en schepenen: Kristien Goeminne, schepen van landbouw en namens de milieudienst: Inge Hauspie, milieuambtenaar

Doelgroep

Land- en tuinbouwers uit Kortenberg

Doelstellingen

  • De landbouwraad adviseert het gemeentebestuur over land- en tuinbouw-gerelateerde onderwerpen zoals het mestactieplan, … 
  • De landbouwraad kan informatievergaderingen organiseren 
  • De landbouwraad organiseert de jaarlijkse inzameling van de landbouwfolie

Vergaderingen

Twee keer per jaar, frequenter indien er nood is advies of ondersteuning van de sector

Verslagen

Er zijn geen verslagen van de landbouwraad. Wie informatie wenst, kan contact opnemen met de milieudienst.