Landbouwraad

Samenstelling

Voorzitter: Luc Salens
Secretaris: Johan Bonnast
Penningmeester: Raf Hulsbosch
Namens het college van burgemeester en schepenen: René De Becker, schepen van landbouw en namens de milieudienst: Inge Hauspie, milieuambtenaar

Doelgroep

Land- en tuinbouwers uit Kortenberg

Doelstellingen

  • De landbouwraad adviseert het gemeentebestuur over land- en tuinbouw-gerelateerde onderwerpen zoals het mestactieplan, … 
  • De landbouwraad kan informatievergaderingen organiseren 
  • De landbouwraad organiseert de jaarlijkse inzameling van de landbouwfolie

Vergaderingen

Twee keer per jaar, frequenter indien er nood is advies of ondersteuning van de sector.

Verslagen